Změna identifikace školou přijímaných bankovních plateb

Vážení rodiče a studenti,

s ohledem na nové nařízení Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů (General Data Protection Regulation), zkráceně GDPR, které vstupuje v účinnost k datu 25. 05. 2018, si Vás dovolujeme upozornit na změnu identifikace školou přijímaných bankovních plateb. Veškeré platby ze strany studentů budou ode dne 25. 05. 2018 identifikovány pouze na základě přiděleného evidenčního čísla. Evidenční čísla studenti obdrží od svých třídních učitelů. Žádáme Vás tímto, abyste veškeré budoucí bankovní platby (školní jídelna, kurzy, apod.) na místě variabilního symbolu opatřovali tímto nově přiděleným evidenčním číslem a do poznámky platby uváděli účel jednotlivých plateb.

Děkujeme za pochopení.