Česko-německý fond budoucnosti

 

Česko-německý fond budoucnosti

Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin.

Díky podpoře ČNFB jsme získali finanční prostředky pro náš projekt „Začínáme- Wir beginnen“.

Předmětem našeho projektu byla návštěva 18 studentů třetích ročníků v březnu 2023 v berlínské škole EOS (Elinor Ostrom Schule Berlin).  Žáci na úvod absolvovali jazykovou animaci, při které se nejen vzájemně seznámili, ale také s  hlavním tématem projektu „Berlínskou zdí“.

Během projektového týdne byli žáci rozděleni do sedmi smíšených týmů  a každý tým se zabýval jedním z témat k berlínské zdi. Při zpracování skupinových témat si jak němečtí tak čeští studenti rozšířili vědomosti ohledně Berlínské zdi, ale i způsobu života, zvyklostí, obyčejů a kultury v Berlíně a Německu. Studenti se dozvěděli zásadní fakta o historii Berlína a rozšířili si povědomí o událostech spjatých nejen se stavbou a pádem zdi, ale také s životem v bývalém východním Německu. Studenti pochopili širší souvislosti a mnohé pojmy v celém kontextu období studené války a dokázali je samostatně interpretovat.

Velkým přínosem projektu je také komplexní obohacení pro osobní rozvoj účastníků, ti jsou motivováni k návštěvě Čech a Německa a byl v nich probuzen větší zájem o českou a německou kulturu. Čeští studenti se naučili orientovat v cizím městě, používat samostatně městskou hromadnou dopravu a byli přirozenou cestou motivováni komunikovat v němčině, což přispělo k odbourání počáteční nejistoty v komunikaci v cizím jazyce. Všichni studenti si rozšířili znalosti německého/českého jazyka a navázali nová přátelství.

Výstupem z projektu je společná prezentace: zde a Články o berlínské zdi: CZE nebo DE

 

                   

Čeština