Vážení rodiče,

naše škola se v tomto a následujícím školním roce zapojí do projektu Demokratická škola.

Společně s učiteli a studenty budeme rozvíjet demokratickou kulturu v prostředí školy s    důrazem na aktivní občanství, dobrovolnictví v blízkém okolí i online prostředí, mediální gramotnost a rozvoj pozitivního sociálního klimatu ve třídách. Také s vámi počítáme, budete se moci podílet na utváření demokratického klimatu třídy i celé školy.

V závěru projektu (na jaře 2022) budou vaše děti aktivně pracovat na tvorbě programu iorganizaci celoškolní konference, na kteroubudete pozváni.

O koncepci celého projektu a realizovaných aktivitách se můžete dozvědět a také přispět nápady na online platformě projektu, kterou aktuálně připravujeme.

Projekt Demokratická škola realizujeme ve spolupráci s organizací EDUCENTRUM, z. ú.

Pokud budete mít jakékoli dotazy či informace, rád vám na ně odpovím. 

PhDr. Roman Liška, ředitel školy