Demokratická škola


Program OP PPR – Operační program Praha – pól růstu

Název projektu: Demokratická škola
Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001422

Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 je zapojena do projektu DEMOKRATICKÁ ŠKOLA s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001422.

Projekt je financován Evropskou unií v operačním programu Praha – pól růstu ČR a je realizován neziskovou organizací EDUcentrum ve spolupráci s dalšími zapojenými středními školami v rozmezí od 1. dubna 2020 do 30. června 2022.

Demokratická škola je projekt, jehož cílem je podpořit rozvoj demokratické kultury na středních školách prostřednictvím systematického zlepšování kompetencí studentů a profesního rozvoje učitelů v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální výchovy za podpory aktivní spolupráce celé komunity školy.

Další informace o projektu naleznete zde.
Proběhlá konference Demokratické školy

Čeština