eTwinning


eTwinning

Časopis pro mladé Evropany  je eTwinningový projekt, který v minulém školním roce (2018/2019), realizovala třída P3B v hodinách španělštiny pod vedením vyučující španělského jazyka paní Gemy de Miguel. Studenti měli za úkol vytvořit časopis ve spolupráci se studenty z Francie (Lycée Marceau de Chartres) a z Německa (Gymnasium Sassnitz). Spolupracovali v různých skupinách nejen v rámci třídy, ale i napříč skupinami ze všech zemí, které se projektu zúčastnili.

Cílem projektu bylo rozvíjení různých klíčových kompetencí:

  • Jazykové kompetence: Komunikace ve španělštině (písemný a ústní projev, poslech, čtení).
  • Kulturní kompetence: Objevování a poznávání jiných zemí, jiných kultur a jejich zvyků.
  • Občanské kompetence: Upevnění pocitu sounáležitosti s Evropskou unií, posílení multikulturního dialogu, podpora tolerance, evropské občanství, posílení motivace a citlivosti a otevřenosti vůči jiným kulturám.
  • Využití informačních a komunikačních technologií: Používání různých informačních technologií, internetových programů a aplikací v závislosti na aktivitách vytvořených k podpoře jejich využití v reálných komunikačních situacích.
  • Klíčové kompetence ve 21. století: Kooperativní učení, vyjednávání, plánování, spolupráce, tvořivost, kritické myšlení, komunikace, prezentace a vyhodnocení projektu s využitím nových technologií.

Odkaz na Časopis pro mladé Evropany: zde.