Name Position Office Phone E-mail
PhDr. Roman Liška, MBA Ředitel školy Š1.7 281 012 711 r.liska@skola-eu-praha.cz
Mgr. Šárka Flašíková Statutární zástupce ředitele Š 1.8A 281 012 728 s.flasikova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Petra Bílá Zástupce ředitele pro zahraniční aktivity Š.112 281 012 730 p.bila@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jiří Faltus Zástupce ředitele pro pedagogické řízení Š.112 281 012 727 j.faltus@skola-eu-praha.cz
Mgr. Vito Grygorsky Zástupce ředitele pro provoz Š.1.1 281 012 704 v.grygorsky@skola-eu-praha.cz
Mgr. Markéta Lindnerová Zástupce ředitele pro ekonomiku Š.1.3 281 012 703 m.lindnerova@skola-eu-praha.cz


Vedoucí pracovníci školy

Name Position Office Phone E-mail
Marie Kánská Vedoucí domova mládeže D3.2 281 012 787
736 764 611
m.kanska@skola-eu-praha.cz
Ivana Smaha Technický pracovník D1.1 281 012 708
605 295 534
i.smaha@skola-eu-praha.cz
Alois Potěšil Vedoucí správy budov Š1.11 281 012 714
605 295 536
a.potesil@skola-eu-praha.cz
Dana Růžičková, DiS Vedoucí školní jídelny D1.6 281 012 784
605 295 533
d.ruzickova@skola-eu-praha.cz

Vedení školy:

PhDr. Roman Liška, MBA | Ředitel školy
Pracoviště: Š1.7 | Telefon: 281 012 711 | E-mail: r.liska@skola-eu-praha.cz

Mgr. Šárka Flašíková | Statutární zástupce ředitele
Pracoviště: Š1.8A | Telefon: 281 012 728 | E-mail: s.flasikova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Petra Bílá | Zástupce ředitele pro zahraniční aktivity
Pracoviště: Š112 | Telefon: 281 012 730 | E-mail: p.bila@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jiří Faltus | Zástupce ředitele pro pedagogické řízení
Pracoviště: Š112 | Telefon: 281 012 727 | E-mail: j.faltus@skola-eu-praha.cz

Mgr. Vito Grygorsky | Zástupce ředitele pro provoz
Pracoviště: Š1.1 | Telefon: 281 012 704 | E-mail: v.grygorsky@skola-eu-praha.cz

Mgr. Markéta Lindnerová | Zástupce ředitele pro ekonomiku
Pracoviště: Š1.3 | Telefon: 281 012 705 | E-mail: m.lindnerova@skola-eu-praha.cz

Vedoucí pracovníci školy

Marie Kánská | Vedoucí domova mládeže
Pracoviště: D3.2 | Telefon: 281 012 787, 736 764 611 | E-mail: m.kanska@skola-eu-praha.cz

Ivana Smaha | Technický pracovník
Pracoviště: D1.1 | Telefon: 281 012 708, 605 295 534 | E-mail: i.smaha@skola-eu-praha.cz

Alois Potěšil | Vedoucí správy budov
Pracoviště: Š1.11 | Telefon: 281 012 714, 605 295 536 | E-mail: a.potesil@skola-eu-praha.cz

Dana Růžičková, DiS | Vedoucí školní jídelny
Pracoviště: Š1.6 | Telefon: 281 012 784, 605 295 533 | E-mail: d.ruzickova@skola-eu-praha.cz

English