Name Teaches Phone Cabinet E-mail
Ing. Petr Barbora EKO 281 012 731 Š3.4 p.barbora@skola-eu-praha.cz
Mgr. Milan Bayer M GEP 281 012 720 B209 m.bayer@skola-eu-praha.cz
PaedDr. Lenka Bednářová ČJ KOP 281 012 732 Š310 l.bednarova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Petra Bergmannová ČJ ZSV 281 012 721 Š2.7 p.bergmannova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Marie Borovičková AJ 281 012 726 B210 m.mazalova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Michal Čančara M INF 281 012 764 C201 m.cancara@skola-eu-praha.cz
Ing. Mgr. Šárka Čepelková P 281 012 719 Š215 s.cepelkova@skola-eu-praha.cz
Mario Domingo ŠJ 281 012 715 Š3.2A m.domingo@skola-eu-praha.cz
Mgr. Gema de Miguel ŠJ 281 012 757 B309 g.gutierrez@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jan Darebný, Ph.D. ŠJ ZŽ 281 012 712 Š3.3 j.darebny@skola-eu-praha.cz
Mgr. Iveta Dufková RJ AJ 281 012 762 C108 i.dufkova@skola-eu-praha.cz
RNDr. Zuzana Faltusová, Ph.D. ZPV 281 012 724 Š2.4 z.faltusova@skola-eu-praha.cz
JUDr. Jiří Fiala P 281 012 732 Š310 j.fiala@skola-eu-praha.cz
Mgr. Karin Fialová ČJ ZSV 281 012 731 Š313 k.fialova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Lenka Forstová INF 281 012 762 C108 l.forstova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Bc. Vladimíra Froldová AJ ZSV 281 012 731 Š3.4 v.froldova@skola-eu-praha.cz
Ing. Miloslav Fuxa EKO PM 281 012 734 Š313 m.fuxa@skola-eu-praha.cz
Bc. Jiří Herrmann AJ TV 281 012 731 Š3.4 j.herrmann@skola-eu-praha.cz
Mgr. Lenka Honzíková NJ 281 012 758 B310 l.honzikova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Hynek Horký, Dis. AJ INF 281 012 722 Š210 h.horky@skola-eu-praha.cz
Ing. Alena Hrušková P VS EKO 281 012 733 Š3.6 a.hruskova@skola-eu-praha.cz
Ing. Petr Hubený INF TaD IS 281 012 764 C201 p.hubeny@skola-eu-praha.cz
JUDr. Jan Chabera P 281 012 712 Š310 j.chabera@skola-eu-praha.cz
PhDr. Jitka Chomová NJ RJ 281 012 763 C303 j.chomova@skola-eu-praha.cz
Mgr. David Janda M INF PIS 281 012 764 C201 d.janda@skola-eu-praha.cz
JUDr. Milan Janoušek P PP 281 012 722 Š210 m.janousek@skola-eu-praha.cz
JUDr. Ing. Romana Johansson P 281 012 724 Š2.4 r.johansson@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jan Kamenář D AR 281 012 715 Š3.2 j.kamenar@skola-eu-praha.cz
Mgr. Marek Kempný AJ NJ 281 012 715 Š3.2 m.kempny@skola-eu-praha.cz
Mgr. Hana Konvičková PEK TA 281 012 763 C303 h.konvickova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Olga Macenauerová PEK TA 281 012 763 C303 o.macenauerova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Lucie Machovcová M ZPV 281 012 720 B209 l.machovcova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jiří Mezera NJ GP 281 012 722 Š210 j.mezera@skola-eu-praha.cz
Mgr. Lukáš Mička TV INF 281 012 764 C201 l.micka@skola-eu-praha.cz
Mgr. Linda Müllerová AJ 281 012 733 Š3.6 l.mullerova@skola-eu-praha.cz
Džalal Nazarov PM EKO 281 012 706 Š1.1 d.nazarov@skola-eu-praha.cz
Mgr. Kateřina Nováková AJ TV 281 012 715 Š3.2A k.novakova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jan Pašek ČJ ZSV MS 281 012 732 Š310 j.pasek@skola-eu-praha.cz
Mgr. Michal Pavela ŠJ D ZSV 281 012 712 Š3.3 m.pavela@skola-eu-praha.cz
Mgr. Marina Pavlová AJ 281 012 719 Š215 m.pavlova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jakub Petrák TV ZSV 281 012 722 Š210 j.petrak@skola-eu-praha.cz
Mgr. Blanka Podracká FJ ČJ 281 012 733 Š3.6 b.podracka@skola-eu-praha.cz
Mgr. Alena Polcarová ČJ R 281 012 712 Š3.3 a.polcarova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Michal Prutyszyn INF ZSV 281 012 764 C201 m.prutyszyn@skola-eu-praha.cz
Mgr. Lenka Quintero ZSV MS 281 012 763 C303 l.quintero@skola-eu-praha.cz
Ing. Radka Rudolecká EKO Ú CK 281 012 721 Š2.7 r.rudolecka@skola-eu-praha.cz
Mgr. Martina Růžičková P RČ 281 012 724 Š2.4 m.ruzickova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Petra Sečkařová NJ 281 012 757 B309 p.seckarova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Martina Sedlická AJ NJ 281 012 758 B310 m.sedlicka@skola-eu-praha.cz
Ing. Monika Skopalíková Ú EKO 281 012 719 Š215 m.skopalikova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jiří Soukup ČJ D ZSV 281 012 734 Š313 j.soukup@skola-eu-praha.cz
Mgr. Pavel Sovič M FJ 281 012 720 B209 p.sovic@skola-eu-praha.cz
PhDr. Zdeněk Stejskal AR 281 012 721 Š2.7 z.stejskal@skola-eu-praha.cz
Mgr. Markéta Súkeníková AJ 281 012 733 Š3.6 m.sukenikova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jan Šimek TV 281 012 719 Š2.1 j.simek@skola-eu-praha.cz
Mgr. Adéla Šťastná M, TV 281 012 734 Š313 a.stastna@skola-eu-praha.cz
Mgr. Lenka Švecová PEK TV GP 281 012 721 Š2.7 l.svecova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Torgom Ter-Mkrtchyan AJ 281 012 715 Š3.2A t.ter-mkrtchyan@skola-eu-praha.cz
Kristýna Trégnerová PP 281 012 724 Š2.4 k.tregnerova@skola-eu-praha.cz
Jaroslava Vyčítalová PP 281 012 724 Š2.4 j.vycitalova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Magdalena Zelenková ČJ D 281 012 712 Š3.3 m.zelenkova@skola-eu-praha.cz
Ing. Anna Zemanová AJ 281 012 726 B210 a.zemanova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Martin Zigo PsyS 281 012 756 Š3.2 m.zigo@skola-eu-praha.cz
Patrik Zolotuchin FaU Eko 281 012 762 C108 p.zolotuchin@skola-eu-praha.cz

Vychovatelé

281 012 786
724 102 489
Kánská Marie 736 764 611 m.kanska@skola-eu-praha.cz
Bauerová Blanka 281 012 786 b.bauerova@skola-eu-praha.cz
Hynková Karolína 281 012 786 k.hynkova@skola-eu-praha.cz
Jelínková Petra, DiS. 281 012 786 p.jelinkova@skola-eu-praha.cz
Prokopcová Jarmila 281 012 786 j.prokopcova@skola-eu-praha.cz
Mgr. Zamazalová Martina 281 012 786 m.zamazalova@skola-eu-praha.cz

Ing. Petr Barbora | Vyučuje: EKO
Telefon: 281 012 731 | Pracoviště:Š3.4 | E-mail: p.barbora@skola-eu-praha.cz

Mgr. Milan Bayer | Vyučuje: M GEP
Telefon: 281 012 720 | Pracoviště: B209 | E-mail: m.bayer@skola-eu-praha.cz

PaedDr. Lenka Bednářová | Vyučuje: ČJ KOP
Telefon: 281 012 732 | Pracoviště: Š310 | E-mail: l.bednarova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Petra Bergmannová | Vyučuje: ČJ ZSV
Telefon: 281 012 721 | Pracoviště: Š2.7 | E-mail: p.bergmannova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Michal Čančara | Vyučuje: M INF
Telefon: 281 012 764 | Pracoviště: C201 | E-mail: m.cancara@skola-eu-praha.cz

Ing. Mgr. Šárka Čepelková | Vyučuje: P
Telefon: 281 012 719 | Pracoviště: Š215 | E-mail: s.cepelkova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Gema de Miguel | Vyučuje: ŠJ
Telefon: 281 012 757 | Pracoviště: B309 | E-mail: g.gutierrez@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jan Darebný, Ph.D. | Vyučuje: ŠJ ZŽ
Telefon: 281 012 712 | Pracoviště: Š3.3 | E-mail: j.darebny@skola-eu-praha.cz

Mgr. Iveta Dufková | Vyučuje: RJ AJ
Telefon: 281 012 762 | Pracoviště: C108 | E-mail: i.dufkova@skola-eu-praha.cz

JUDr. Jiří Fiala | Vyučuje: P
Telefon: 281 012 732 | Pracoviště: Š310 | E-mail: j.fiala@skola-eu-praha.cz

Mgr. Karin Fialová | Vyučuje: ČJ ZSV
Telefon: 281 012 731 | Pracoviště: Š313 | E-mail: k.fialova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Lenka Forstová | Vyučuje: INF
Telefon: 281 012 762 | Pracoviště: C108 | E-mail: l.forstova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Bc. Vladimíra Froldová | Vyučuje: AJ ZSV
Telefon: 281 012 731 | Pracoviště: Š3.4 | E-mail: v.froldova@skola-eu-praha.cz

Ing. Miloslav Fuxa | Vyučuje: EKO PM
Telefon: 281 012 734 | Pracoviště: Š313 | E-mail: m.fuxa@skola-eu-praha.cz

Bc. Jiří Herrmann | Vyučuje: AJ TV
Telefon: 281 012 731 | Pracoviště: Š3.4 | E-mail: j.herrmann@skola-eu-praha.cz

Mgr. Lenka Honzíková | Vyučuje: NJ
Telefon: 281 012 758 | Pracoviště: B310 | E-mail: l.honzikova@skola-eu-praha.cz

Bc. Hynek Horký, Dis. | Vyučuje: AJ INF
Telefon: 281 012 722 | Pracoviště: Š210 | E-mail: h.horky@skola-eu-praha.cz

Ing. Alena Hrušková | Vyučuje: P VS EKO
Telefon: 281 012 733 | Pracoviště: Š3.6 | E-mail: a.hruskova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jana Hubená | Vyučuje: M ZPV
Telefon: 281 012 722 | Pracoviště: Š210 | E-mail: j.hubena@skola-eu-praha.cz

Ing. Petr Hubený | Vyučuje: INF TaD IS
Telefon: 281 012 764 | Pracoviště: C201 | E-mail: p.hubeny@skola-eu-praha.cz

JUDr. Jan Chabera | Vyučuje: P
Telefon: 281 012 712 | Pracoviště: Š310 | E-mail: j.chabera@skola-eu-praha.cz

PhDr. Jitka Chomová | Vyučuje: NJ RJ
Telefon: 281 012 763 | Pracoviště: C303 | E-mail: j.chomova@skola-eu-praha.cz

Mgr. David Janda | Vyučuje: M INF PIS
Telefon: 281 012 764 | Pracoviště: C201 | E-mail: d.janda@skola-eu-praha.cz

JUDr. Ing. Romana Johansson | Vyučuje: P
Telefon: 281 012 724 | Pracoviště: Š2.4 | E-mail: r.johansson@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jan Kamenář | Vyučuje: D AR
Telefon: 281 012 715 | Pracoviště: Š3.2 | E-mail: j.kamenar@skola-eu-praha.cz

Mgr. Marek Kempný | Vyučuje: AJ NJ
Telefon: 281 012 715 | Pracoviště: Š3.2 | E-mail: m.kempny@skola-eu-praha.cz

Mgr. Hana Konvičková | Vyučuje: PEK TA
Telefon: 281 012 763 | Pracoviště: C303 | E-mail: h.konvickova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Olga Macenauerová | Vyučuje: PEK TA
Telefon: 281 012 763 | Pracoviště: C303 | E-mail: o.macenauerova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Lucie Machovcová | Vyučuje: M ZPV
Telefon: 281 012 720 | Pracoviště: B209 | E-mail: l.machovcova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Marie Borovičková | Vyučuje: AJ
Telefon: 281 012 726 | Pracoviště: B210 | E-mail: m.mazalova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jiří Mezera | Vyučuje: NJ GP
Telefon: 281 012 722 | Pracoviště: Š210 | E-mail: j.mezera@skola-eu-praha.cz

Mgr. Lukáš Mička | Vyučuje: TV INF
Telefon: 281 012 764 | Pracoviště: C201 | E-mail: l.micka@skola-eu-praha.cz

Mgr. Linda Müllerová | Vyučuje: AJ
Telefon: 281 012 733 | Pracoviště: Š3.6 | E-mail: l.mullerova@skola-eu-praha.cz

Ing. Jaroslav Opelka | Vyučuje: ZPV
Telefon: 281 012 763 | Pracoviště: C303 | E-mail: j.opelka@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jan Pašek | Vyučuje: ČJ ZSV MS
Telefon: 281 012 732 | Pracoviště: Š310 | E-mail: j.pasek@skola-eu-praha.cz

Mgr. Michal Pavela | Vyučuje: ŠJ D ZSV
Telefon: 281 012 712 | Pracoviště: Š3.3 | E-mail: m.pavela@skola-eu-praha.cz

Mgr. Marina Pavlová | Vyučuje: AJ
Telefon: 281 012 719 | Pracoviště: Š215 | E-mail: m.pavlova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jakub Petrák | Vyučuje: TV ZSV
Telefon: 281 012 722 | Pracoviště: Š210 | E-mail: j.petrak@skola-eu-praha.cz

Mgr. Blanka Podracká | Vyučuje: FJ ČJ
Telefon: 281 012 733 | Pracoviště: Š3.6 | E-mail: b.podracka@skola-eu-praha.cz

Mgr. Alena Polcarová | Vyučuje: ČJ R
Telefon: 281 012 712 | Pracoviště: Š3.3 | E-mail: a.polcarova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Michal Prutyszyn | Vyučuje: INF ZSV
Telefon: 281 012 764 | Pracoviště: C201 | E-mail: m.prutyszyn@skola-eu-praha.cz

Ing. Radka Rudolecká | Vyučuje: EKO Ú CK
Telefon: 281 012 721 | Pracoviště: Š2.7 | E-mail: r.rudolecka@skola-eu-praha.cz

Mgr. Martina Růžičková | Vyučuje: P RČ
Telefon: 281 012 724 | Pracoviště: Š2.4 | E-mail: m.ruzickova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Petra Sečkařová | Vyučuje: NJ
Telefon: 281 012 757 | Pracoviště: B309 | E-mail: p.seckarova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Martina Sedlická | Vyučuje: AJ NJ
Telefon: 281 012 758 | Pracoviště: B310 | E-mail: m.sedlicka@skola-eu-praha.cz

Ing. Monika Skopalíková | Vyučuje: Ú EKO
Telefon: 281 012 719 | Pracoviště: Š215 | E-mail: m.skopalikova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jiří Soukup | Vyučuje: ČJ D ZSV
Telefon: 281 012 734 | Pracoviště: Š313 | E-mail: j.soukup@skola-eu-praha.cz

Mgr. Pavel Sovič | Vyučuje: M FJ
Telefon: 281 012 720 | Pracoviště: B209 | E-mail: p.sovic@skola-eu-praha.cz

PhDr. Zdeněk Stejskal | Vyučuje: AR
Telefon: 281 012 721 | Pracoviště: Š2.7 | E-mail: z.stejskal@skola-eu-praha.cz

Mgr. Markéta Súkeníková | Vyučuje: AJ
Telefon: 281 012 733 | Pracoviště: Š3.6 | E-mail: m.sukenikova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jan Šimek | Vyučuje: TV
Telefon: 281 012 719 | Pracoviště: Š2.1 | E-mail: j.simek@skola-eu-praha.cz

Mgr. Klára Špačková | Vyučuje: M, ZPV
Telefon: 281 012 734 | Pracoviště: Š313 | E-mail: k.spackova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Adéla Šťastná | Vyučuje: M, TV
Telefon: 281 012 734 | Pracoviště: Š313 | E-mail: a.stastna@skola-eu-praha.cz

Mgr. Lenka Švecová | Vyučuje: PEK TV GP
Telefon: 281 012 721 | Pracoviště: Š2.7 | E-mail: l.svecova@skola-eu-praha.cz

Bc. Torgom Ter-Mkrtchyan | Vyučuje: AJ
Telefon: 281 012 715 | Pracoviště: Š3.2A | E-mail: t.ter-mkrtchyan@skola-eu-praha.cz

PaedDr. Janka Tormová | Vyučuje: ŠJ
Telefon: 281 012 724 | Pracoviště: Š2.4 | E-mail: j.tormova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Magdalena Zelenková | Vyučuje: ČJ D
Telefon: 281 012 712 | Pracoviště: Š3.3 | E-mail: m.zelenkova@skola-eu-praha.cz

Ing. Anna Zemanová | Vyučuje: AJ
Telefon: 281 012 726 | Pracoviště: B210 | E-mail: a.zemanova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Martin Zigo | Vyučuje: PsyS
Telefon: 281 012 756 | Pracoviště: Š3.2 | E-mail: m.zigo@skola-eu-praha.cz

Mgr. Tereza Zigo | Vyučuje: P PP
Telefon: 281 012 724 | Pracoviště: Š2.4 | E-mail: t.zigo@skola-eu-praha.cz


Vychovatelé

Telefon: 281 012 786, 724 102 489

Kánská Marie | Telefon: 736 764 611  | E-mail: m.kanska@skola-eu-praha.cz

Bauerová Blanka |  Telefon: 281 012 786  | E-mail: b.bauerova@skola-eu-praha.cz

Hynková Karolína |  Telefon: 281 012 786  | E-mail: k.hynkova@skola-eu-praha.cz

Jelínková Petra, DiS. |  Telefon: 281 012 786  | E-mail: p.jelinkova@skola-eu-praha.cz

Prokopcová Jarmila |  Telefon: 281 012 786  | E-mail: j.prokopcova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Zamazalová Martina |  Telefon: 281 012 786  | E-mail: m.kracmarova@skola-eu-praha.cz

English