Erasmus+ (2014-2020)


Erasmus+ (2014-2020)

ERASMUS+ (2014 – 2020) – Evropský program celoživotního vzdělávání
Vzdělávací program Evropské unie, který podporuje  mobilitu žáků a pracovníků ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě.

Stínování pedagogů
Zahraniční stáže studentů
KA229
KA229