Erasmus+


Erasmus+ (2021 – 2027)

V novém období jsme získali akreditaci v odborném sektoru (VET – Vocational education training), která nám zaručuje čerpání grantových prostředků po celou dobu trvání programu. Projektové prostředky budeme určeny zejména na vzdělávací mobility žáků a pedagogů.

Program Erasmus+ si pro toto období stanovil následující priority:

  • inkluze a diverzita: zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání;
  • udržitelnost: realizace projektů environmentálně udržitelným způsobem, zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech;
  • digitalizace: umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů;
  • participace: podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity.

Čeština