Jméno Funkce / pozice Pracoviště Telefon E-mail a další kontakty
PhDr. Roman Liška Proviseur Š1.7 281 012 711 r.liska@skola-eu-praha.cz
Mgr. Šárka Flašíková Proviseur adjoints Š 1.8A 281 012 728 s.flasikova@skola-eu-praha
Mgr. Petra Bílá Proviseur adjoints Š.112 281 012 730 p.bila@skola-eu-praha.cz
Mgr. Jiří Faltus Proviseur adjoints Š.112 281 012 727 j.faltus@skola-eu-praha.cz

PhDr. Roman Liška | Ředitel školy
Pracoviště: Š1.7 | Telefon: 281 012 711 | E-mail: r.liska@skola-eu-praha.cz

Mgr. Šárka Flašíková | Statutární zástupce ředitele
Pracoviště: Š1.8A | Telefon: 281 012 728 | E-mail: s.flasikova@skola-eu-praha.cz

Mgr. Petra Bílá | Zástupce ředitele
Pracoviště: Š112 | Telefon: 281 012 730 | E-mail: p.bila@skola-eu-praha.cz

Mgr. Jiří Faltus | Zástupce ředitele
Pracoviště: Š112 | Telefon: 281 012 727 | E-mail: j.faltus@skola-eu-praha.cz

Vedoucí pracovníci školy

Marie Kánská | Vedoucí domova mládeže
Pracoviště: D3.2 | Telefon: 281 012 787, 736 764 611 | E-mail: m.kanska@skola-eu-praha.cz

Mgr. Markéta Lindnerová | Vedoucí ekonomického oddělení
Pracoviště: Š1.3 | Telefon: 281 012 703, 605 295 535 | E-mail: m.lindnerova@skola-eu-praha.cz

Ivana Smaha | Vedoucí provozně technického oddělení
Pracoviště: Š1.4 | Telefon: 281 012 704, 605 295 534 | E-mail: i.smaha@skola-eu-praha.cz

Alois Potěšil | Vedoucí správy budov
Pracoviště: Š1.11 | Telefon: 281 012 714, 605 295 536 | E-mail: a.potesil@skola-eu-praha.cz

Dana Růžičková, DiS | Vedoucí školní jídelny
Pracoviště: Š1.6 | Telefon: 281 012 784, 605 295 533 | E-mail: d.ruzickova@skola-eu-praha.cz

Français