Informace k nástupu na domov mládeže

Vážení žáci,

nástup k ubytování na DM je 31. 8. 2022 od 16:00 do 20:00 hodin. Prosíme zejména žáky prvního ročníku, aby respektovali čas nástupu vzhledem k následnému společnému programu. • Platbu za ubytování je třeba hradit vždy do 20. dne předchozího měsíce. První platbu proto uhraďte do 20. 8. 2022. Doporučujeme založit si trvalý příkaz. Částka k úhradě je 4 200,- (ubytování 1.600,- a strava, tj. snídaně, oběd, svačina a večeře, 2600,-). Strava se platí na účet číslo 115-4472060237/0100, specifický symbol: 754000. Ubytování se platí na účet číslo 19-3960330297/0100, specifický symbol: 751., variabilní symbol je číslo žáka přidělené školou. Kauce 1.600,- (je možné zaplatit při nástupu hotově proti potvrzení či jednorázově uhradit na výše zmíněný účet), kdo má kauci převedenou z minulého roku doplatí 100,-.

Seznam věcí při nástupu na domov mládeže: Průkazové foto 2x, doklad o zaplacení poplatků DM (ubytování), záloha na klíč od pokoje 200,– Kč, hrnek na pití (pro vlastní potřebu)

Telefonní kontakty na DM od 25. 8. 2021: Mobil: 724 102 489 Pevná linka: 281 012 786

Hezké prázdniny přejí vychovatelky.

Čeština