Informace k podanému odvolání

Vážení rodiče, 

podaným odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání jsme z důvodu plné kapacity nemohli vyhovět. Odvolání jsme dne 18. 6. 2021 předali na MHMP, od kterého obdržíte konečné vyrozumění.

Děkujeme za pochopení