Informace k přijímacímu řízení

Milí uchazeči,

velmi si vážíme vašeho zájmu u nás studovat. V následujících dnech vám bude zaslána pozvánka ke konání přijímacího řízení, které proběhne ve dnech 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021. Přesný rozpis časů a zkušební učebny jsou uvedeny v pozvánce.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je potvrzení o negativním testu COVID-19 a žádné příznaky tohoto onemocnění, případně potvrzení o prodělaném onemocnění během předchozích 90 dnů. Testování na COVID-19 uchazečům o vzdělání na střední škole, má povinnost umožnit ZŠ, která také vystaví potvrzení ne straší 7 dnů. Možný je také doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Tým #SKOLAEUPRAHA