Informace k přijímání žáků na domov mládeže

Žáci ubytovaní na domově mládeže SOŠ pro administrativu EU a žáci naší školy ubytovaní v letošním školním roce na jiném domově mládeže, kteří projevili zájem o ubytování u nás, obdrží elektronicky přihlášku do konce dubna. 

Přihlášky budou rozeslány na školní e-mailové adresy žáků. Vyplněnou přihlášku v listinné podobě je nutné odevzdat nejpozději do 14. 5. 2021. Je možné ji zaslat doporučeně poštou.

Přijatí uchazeči budoucích prvních ročníků školy si na domově mládeže telefonicky ověří dostupnost ubytování. Při volné kapacitě zašleme emailem zákonnému zástupci přijatého uchazeče všechny potřebné dokumenty pro přijetí k ubytování. V případě plné obsazenosti domova mládeže, poskytneme kontakty na jiné domovy mládeže, se kterými spolupracujeme. 

Váš tým #SKOLAEUPRAH