Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vám poskytli základní informace o lyžařském výcvikovém kurzu školy. Jednotlivé týdenní kurzy jsou plánovány v lednu 2022 (eventuálně i v březnu při větším počtu zájemců). Stravování je zajištěno formou plné penze a pitného režimu. Všechny turnusy proběhnou ve ski resortu Černá Hora – Pec.

Lyžařský výcvik je určen i studentům, kteří nikdy nejezdili na lyžích za předpokladu, že budou mít patřičné vybavení (po dohodě jsme schopni zajistit vypůjčení vybavení ve ski servisu v Praze, pro studenty máme přislíbené zvýhodněné ceny). Součástí vybavení bude v každém případě ochranná přilba. Z personálně-kapacitních důvodů nenabízíme kurz pro úplné začátečníky na snowboardu. Všichni vedoucí jednotlivých družstev mají kvalifikaci instruktora lyžování či snowboardingu.

Cena kurzu bude cca 4 800,- Kč . V ceně je obsaženo:

  • plná penze včetně pitného režimu,
  • ubytování,
  • doprava

Dále je nutné počítat s částkou 2 870,- Kč (dle aktuálního ceníku ski areálu) na vleky. Tuto částku budou mít studenti v hotovosti s sebou.

Prosíme, abyste platbu za lyžařský výcvik v částce 4 800,- Kč uhradili nejpozději do 20. 11. 2021 na číslo účtu 19-3960330297/0100, variabilním symbolem je evidenční číslo žáka, specifický symbol: 324007.

Podrobnosti k odjezdu obdržíte začátkem prosince.

Závaznou přihlášku odevzdají studenti svému třídnímu učiteli do pondělí 20. 9. 2021. Přiložený formulář odevzdají i studenti, kteří o LVK nemají zájem.

Závazná přihláška na LVK