O škole

Jsme kvalitní vzdělávací institucí

Získejte s námi kvalitní vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve „státní“ škole zřizované hlavním městem Prahou.

Ve školním roce 2020/2021 studuje na SOŠ pro administrativu EU 860 žáků v pěti vzdělávacích programech:

 • provoz diplomatických služeb
 • právní administrativa
 • mediální komunikace
 • řízení lidských zdrojů
 • bankovnictví

Priority školy:

 • otevřenost
 • vstřícnost
 • náročnost
 • kvalitní výuka
 • cizí jazyky
 • odborné předměty