U nás si můžete vybrat ze šesti oborů

Měníme názvy vzdělávacích programů

Od školního roku 2024/2025 měníme názvy školních vzdělávacích programů právní administrativa, provoz diplomatických služeb a řízení lidských zdrojů. Nově se programy budou jmenovat právo, diplomatické služby a personální management. Plánujeme také otevřít jednu třídu všeobecného gymnázia. Změny a nové informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách a sociálních sítích školy @skolaeupraha.

Jsme kvalitní vzdělávací institucí

Získejte s námi kvalitní vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve veřejné škole zřizované hlavním městem Prahou.

Vize školy

Chceme být moderní respektovanou institucí, která bude efektivně, profesionálně a vstřícně plnit výchovně vzdělávací funkci v souladu s novodobými principy pedagogiky a humanismu. Naše služba je dostupná pro všechny v otevřené, tolerantní a přívětivé škole.

Ve školním roce 2023/2024 u nás studuje přes 890 žáků v pěti vzdělávacích programech: provoz diplomatických služeb, právní administrativa, mediální komunikace, řízení lidských zdrojů a bankovnictví.

Priority školy:

  • otevřenost
  • vstřícnost
  • náročnost
  • kvalitní výuka
  • cizí jazyky
  • odborné předměty

Koncepce

Koncepce rozvoje Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, pro období 2018 až 2024 vychází ze základních dokumentů MSK MT, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na léta 2016- 2020, z mise a vize školy, školních vzdělávacích programů a koncepčních dokumentů školy. Jedná se o dlouhodobé cíle, kterých chceme dosáhnout společným úsilím ve stanoveném časovém horizontu. Jsou to cíle reálné, s efektivním managementem a aktivním pedagogickým sborem je škola schopna tyto cíle naplnit. Jejich stanovenı́ je nezbytné, pokud chceme zodpovědně provádět pravidelné sebehodnocenı́ a tím soustavně zvyšovat kvalitu školy.

  Koncepce dalšího rozvoje SOŠ pro administrativu EU

praha_logo
iso
Fairtrade_Certification_Mark.svg
Čeština