Mgr. Alena Polcarová

Funkce / pozice: učitelka českého jazyka a rétoriky
Pracoviště: Š3.3Telefon:281 012 712
E-mail a další kontakty: a.polcarova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: středa 14:10 – 14:50

Nejvyšší dosažené vzdělání:

PedF ZČU v Plzni (2006) – aprobace ČJ / D

Profesní zkušenosti:

učitelka dějepisu a německého jazyka na II. stupni ZŠ v Plzni

Ostatní informace:

certifikát kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (2006)

Čeština