Mgr. Jiří Mezera

Funkce / pozice: učitel německého jazyka, zeměpisu a demografie
Pracoviště: Š210
Telefon: 281 012 722
E-mail a další kontakty: j.mezera@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: středa 13:00 – 13:45 (popř. dle dohody)

Nejvyšší dosažené vzdělání:

PedF ZČU Plzeň – aprobace německý jazyk, zeměpis

Profesní zkušenosti:

ZŠ Plzeň

Publikační a jiná odborná činnost:

ŠVP – zeměpis (ZŠ Plzeň)

Ostatní informace:

Záliby: sport (fotbal, hokej), hospodářský a politický zeměpis, dějepis a historie

Čeština