PaedDr. Lenka Bednářová

Funkce / pozice: učitelka ČJ, KOP, vedoucí předmětové komise společenskovědních předmětů
Pracoviště: Š310
Telefon: 281 012 732
E-mail a další kontakty: l.bednarova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00

Nejvyšší dosažené vzdělání:

PedFUK Praha (1983), aprobace ČJ – pedagogika, doktorát

Profesní zkušenosti a odborná činnost

Spoluautorka učebnic češtiny (vydavatelství JINAN)

Čeština