Mgr. Magdalena Zelenková

Funkce / pozice: učitelka ČJ a D
Pracoviště: Š112
Telefon: 281 012 712
E-mail a další kontakty: m.zelenkova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 – 15:00 (po předchozí domluvě)
 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Učitelství pro SŠ (aprobace ČJ a D)

Univerzita Karlova – Učitelství pro mateřské školy

Profesní zkušenosti a odborná činnost:

učitelka (zástup) v MŠ a ZŠ, od roku 2012 učitelka na SOŠ pro administrativu EU

Čeština