Mgr. Olga Macenauerová

Funkce / pozice: učitelka humanitních a odborných předmětů
Pracoviště: C303
Telefon: 281 012 763
E-mail a další kontakty: o.macenauerova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: pátek 13:15 – 14:00 dle dohody se studenty

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Západočeská univerzita, PedF, aprobace český jazyk a dějepis

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – rozšiřující studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací (2010)

Profesní zkušenosti a odborná činnost:

33 let pedagogická praxe

Čeština