Mgr. et Mgr. Pavel Sovič

Funkce / pozice: Učitel matematiky a francouzského jazyka
Pracoviště: B209
Telefon: 281 012 720
E-mail a další kontakty: p.sovic@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:15 – 15:15 po předchozí domluvě e-mailem nebo Teams

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 2013: Pedf UK v Praze – Specializace v pedagogice FJ-M (Bc.)
 • 2016: Pedf UK v Praze – Učitelství pro střední školy Matematika (Mgr.)
 • 2019: Pedf UK v Praze – Učitelství pro střední školy Francouzský jazyk – Matematika (Mgr.)

 

Profesní zkušenosti:

 • 2013-2015: Alfa Human Service – asistent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, asistent klientů se zdravotním postižením
 • 2014-2017: Učitel matematiky na 2. stupni ZŠ (ZŠ Ratibořická – Praha 9)

 

Ostatní informace:

 • 2011-2012: Zahraniční studium – Université d’Angers a IUFM Pays de la Loire
 • 2015: Quality class (v rámci mezinárodní konference CIEAEM68, Vallé d’Aosta) – teacher training
 • 2015: Pedf UK – Kurz mentoringu pro fakultní učitele
 • 2015: AV Media – Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
 • 2017-do dnes: Tvůrce matematických úloh v soutěži Pangea (úlohy pro 7. ročník ZŠ) – odkaz
 • 2018-do dnes: Účast v projektu 21st centrury business skills
 • 2019: Francouzský institut v Praze – Účast na třídenní letní škole francouzského jazyka (Metoda 10sur10)
 • 2018-2019: Organizace výměnného pobytu s Lycée St. Joseph v Dijonu (Francie)
 • Zapojení do projektu Šablony I a Šablony II (doučování, tandemová výuka)
 • 2019-do dnes: NIDV – Místopředseda krajského kabinetu Matematika v rámci projektu SYPO
 • Aktivní činnost v organizaci Junák – český skaut, z. s. (vedoucí střediska, zkušenosti s vedením oddílů, vedení týmu v rámci akce Mikulášský víkend)

 

Publikace:

 • Podnětná výuka obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou matematiky – odkaz (1. místo na soutěži SVOČ – viz odkaz)
 • Didaktické situace pro výuku matematiky ve francouzštině
Čeština