Mgr., Bc. Petra Bergmannová

Funkce / pozice: výchovný poradce, učitel ČJ, DP, ON, ZR, ZSV
Pracoviště: Š2.7
Telefon: 281 012 721, 778 407 296
E-mail a další kontakty: p.bergmannova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: pondělí 12:30 – 13:30

Nejvyšší dosažené vzdělání

PedF UK Praha – ČJ-ON

PedF UK Praha – Centrum školského managementu – školský management

FF UK – výchovné poradenství

Profesní zkušenosti a odborná činnost

výchovná a kariérní poradkyně, lektorka učebnic

Čeština