Marie Kánská

Funkce / pozice: vedoucí domova mládeže
Pracoviště: D3.2
Telefon: 281 012 786, 281 012 787, 736 764 611
E-mail a další kontakty: m.kanska@skolaeupraha.cz

Nejvyšší dosažené vzdělání:

SEŠ Resslova 8
SPŠ  – obor vychovatelství
Absolventka 5letého sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a růstových skupin KVPI
Absolventka studia k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů

Profesní zkušenosti:

Vychovatelka mimoškolní činnosti a na DM na odborné střední škole
Vedoucí vychovatelka  mimoškolní činnosti na odborné střední škole
10 let zkušenosti s nápravou specifických poruch učení
Odborný referent v IDM přímo řízené organizaci MŠMT

(zkušenost pořádání a organizace letních a zimních táborů, pořádání mezinárodních odborných seminářů)

Čeština