Mgr. Šárka Flašíková

Funkce / pozice: Statutární zástupce ředitele
Pracoviště: Š1.8A
Telefon: 281 012 728, 605 295 538
E-mail a další kontakty: s.flasikova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: pátek 13:30 – 15:30, v jiných termínech po domluvě

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha – učitelství matematika, fyzika
PedF UHK – rozšiřující studium informatiky
PedF UK – Management vzdělávání – probíhající magisterské studium

Profesní zkušenosti:

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – učitelka, lektorka celoživotního vzdělávání
SPŠ Praha – učitelka, koordinátor ICT
NIDV Praha – metodik vzdělávání

Účast na projektu Erasmus+ „Jobshadowing within the school specialization in Leagal and Public Administration, Business studies  and Economy- Přenos zkušeností v oborech Právní administrativa, Veřejná správa a Ekonomika a podnikání” – certifikát Europass Mobility

Další informace:

Koordinátor tvorby ŠVP
Instruktor školního lyžování
Instuktor vodní turistiky
Čeština