Prosíme, neposílejte odhlášky stravy přes pevnou linku, zpráva není kompletní a tudíž nemůžeme jídlo odhlásit.

Školní jídelna při SOŠ pro administrativu EU nabízí v rámci hlavní činnosti celodenní stravu pro žáky ubytované na domově mládeže, pro ostatní žáky obědy. Dále poskytujeme stravu pro zaměstnance školy (závodní stravování).

Sortiment nabízené stravy

Kuchyně připravuje snídaně a svačiny, tři obědová menu, odpolední svačiny a dvě menu na večeři. Jídelníčky jsou koncipované na základě doporučení odborníků na zdravou výživu dětí, dospívajících a dospělých dle věkové kategorie strávníků a s ohledem na platné předpisy pro školní jídelny (plnění spotřebního koše = výživové normy). Součástí každého jídelníčku je značení alergenů dle nařízení EU 1169/2011. Na základě potvrzení od lékaře je možné poskytovat žákům dietu např. bezlepkovou.

Informace pro žáky, jak si objednat jídlo

Ke konci každého měsíce se objedná strava automaticky, pokud mají žáci na svém stravném účtu peníze. Na www.strava.cz je objednávkový systém, kde si každý žák může vybrat a objednat jídlo. Protože je nutné zajistit včas potraviny, objednávky se uzavírají 48 hodin předem. Pozdější změny řešte prosím přes kancelář ŠJ na uvedených kontaktech.  Podrobné informace naleznete v příloze Informace o jídelně a pokyny pro strávníky.

Jak platit obědy

Studenti jsou povinni uhradit stravné na obědy vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující. Bez peněz na účtu se nelze přihlásit ke stravování. Doporučujeme provádět platbu trvalým bankovním příkazem.

Cena jídla pro žáky a doporučené platby

Snídaně + přesnídávka 30,-Kč
Oběd                               40,-Kč
Večeře + svačina          50,-Kč
Doporučená platba 900,-Kč pouze obědy
Doporučená platba 2600,-Kč celodenní strava
Číslo účtu školní jídelny 115 – 4472060237/0100

 

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku. Ve výjimečných případech můžete požádat o vrácení přeplatku dříve na základě Žádosti o vrácení přeplatku.

Jak odhlásit obědy  

Na webu www.strava.cz. V případě nemoci do 7:30 hodin na tel. 281 012 784 nebo 605 295 533 (raději SMS). Dlouhodobé odhlášení stravy nebo ukončení stravování je nutné řešit s vedoucí školní jídelny osobně, nebo e-mailem.

Náš Tým a vize dalšího rozvoje školního stravování

Našim cílem je „spokojený strávník“. Dbáme také na to, aby způsob přípravy jídel byl hospodárný a šetrný vůči našemu životnímu prostředí a proto hledáme další cesty, jak stále zlepšovat naše služby. Do budoucna bychom se chtěli věnovat přípravě stravy z některých  lokálních potravin. To je cesta, jak podporovat nejen naše zemědělství, ale také využívat potraviny vyrobené a vypěstované v našich oblastech, což je pro organizmus z hlediska výživy nejpříznivější.

Plýtvání potravinami je velký problém, který se týká každého z nás. Připravujeme edukační projekt o přípravě jídla a práci kuchařek, kterým bychom rádi vhodnou formou přiblížili všem, jaké úsilí stojí za tím, než se dostane jídlo na jejich talíř. Možná se nám tím podaří snížit množství zbytků jídel v naší školní jídelně, a za ušetřené peníze dopřát strávníkům něco dobrého a zdravého. Toto je problém, který asi trápí každou vedoucí školní jídelny.

Potřebné dokumenty, kde naleznete více informací ZDE:

Informace o jídelně a pokyny pro strávníky
Přihláška do školní jídelny pro žáky
Přihláška do školní jídelny pro zaměstnance
Přihláška do školní jídelny pro cizí strávníky
Vnitřní řád školní jídelny
Žádost o vyplacení přeplatku za stravné na účet, plná moc k vyplacení přeplatku hotovost

Čeština