OP PPR – výzva 37


Program OP PPR – Operační program Praha – pól růstu

Program OP PPR – Operační program Praha – pól růstu
Projekt: Modernizace učeben
Výzva č.: 37
Název projektu: Modernizace učeben – SOŠ EU
Č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000977

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit a zmodernizovat jazykovou výuku prostřednictvím nově vybudované jazykové laboratoře a poskytnout žákům možnost pracovat s moderním zařízením, které přispěje ke zvýšení jejich jazykové vybavenosti.

Čeština