Pokyny k zahájení školního roku 1. 9. 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

níže naleznete pokyny k zahájení školního roku dne 1. 9. 2021.

I. ročník

Všichni žáci prvního ročníku se shromáždí v 7.45 hodin před budovou školy. Pod vedením třídních učitelů, kteří budou označeni, se žáci následně přesunou do tříd, kde obdrží všechny potřebné informace a zároveň proběhne testování, resp. kontrola naplnění požadavků mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

II. – IV. ročníky

Všechny vyšší ročníky se při nástupu do školy řídí aktuálním suplováním (viz bakaláři). Zahajovací třídnické hodiny jsou naplánovány na 2., případně 3. vyučovací hodinu. Rozmístění do tříd je uvedeno v suplování. Během třídnických hodin proběhne testování, resp. kontrola požadavků dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Základní hygienická pravidla

·        ochrana úst a nosu respirátorem ve vnitřních prostorách školy kromě učeben

·        dodržování zásad osobní a provozní hygieny (mytí a dezinfekce rukou)


Kompletní znění mimořádného opatření naleznete zde.

Návod na testování a informace o způsobu testování naleznete zde.
Videonávod nalzenete https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo


Informace k testování na COVID 19

Screeningové testování žáků pomocí neinvazivních antigenních testů proběhne ve dnech: 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 při zahájení dopolední výuky. Testování nepodstupují žáci, kteří předloží potvrzení o dokončeném očkování (alespoň 14 dní po poslední dávce), nebo potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních 180 dnech, nebo potvrzení o negativním testu na COVID-19 vystavené oficiálním odběrovým místem.

Pokud žák nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek a odmítne se testovat, je povinen po celou dobu své přítomnosti ve škole používat respirátor.

Žáci, kteří z důvodu nepřítomnosti neabsolvují plošné testování a zároveň nesplňují žádnou z výše uvedených výjimek, musí při prvním vstupu do školy ohlásit recepci, že nejsou testovaní.

Těšíme se na vás! Tým #skolaeupraha