Praktická výuka od 26. 4. 2021

Milí studenti,

od pondělí 26. 4. se zmírňují protiepidemická opatření a na středních školách se obnovuje prezenční výuka praktických předmětů. Na naší škole se tato změna týká pouze tříd: B3A, M1A, M2A, M3A, M4A, R3A a R4A. V souvislosti s touto změnou došlo k úpravě distančních rozvrhů. Verzi platnou od 26. 4. naleznete na studentském intranetu. Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu na COVID-19. Testování bude prováděno 20 minut před zahájením výuky v učebnách Š110 a Š19. Možné je také předložit negativní výsledek testu vystavený oficiálním testovacím centrem (výsledek nesmí být starší 48 hodin), případně potvrzení o dokončeném očkování (minimálně 14 dní po 2. dávce), případně potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 v posledních 90 dnech.

Tým #SKOLAEUPRAHA