Prezenční výuka žáků 4. ročníku

Vážené studentky, vážení studenti, 

teoretická výuka žáků závěrečných ročníků bude od 25.11.2020 probíhat prezenční formou. Výuka bude realizována dle platného rozvrhu, přičemž budou minimalizovány přesuny žáků po škole. Sledujte suplování. Pro žáky čtvrtých ročníků bude v provozu domov mládeže. Školní jídelna bude systémem „take away“ i nadále zajišťovat stravu pro žáky učící se distančně.

Po celé škole je rozmístěna dezinfekce v pevných stojanech nebo přenosných rozprašovačích. Prosím, používejte ji. Trvá povinnost nosit roušky pro zakrytí nosu a úst po celu dobu pobytu v celém areálu školy. Tato povinnost platí jak pro všechny pracovníky školy, tak pro žáky.

Teoretická výuka v nižších ročnících bude probíhat i nadále distanční formou.

Těšíme se na vás!

Roman Liška