Přijímací řízení – aktuální stav

Vážení uchazeči,

z 271 doručených odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání jsme mohli celkem 63 odvolání vyřídit kladně. Dalším odvoláním již bohužel nemůžeme vyhovět, a proto je nyní předáváme Magistrátu hlavního města Prahy.

Děkujeme všem uchazečům

Čeština