Přijímačky z matematiky nanečisto

Studenti devátých tříd si mohou zadarmo a z tepla svého pokoje vyzkoušet přijímačky z matematiky nanečisto. Nanečisto budou sice online, zatímco ve skutečnosti budou přijímací zkoušky prezenční, ale pořadatelé se budou snažit navodit atmosféru co nejvíc podobné té přijímačkové. Akce proběhne 24. 4. v 10:00 hodin. Instrukce jsou na https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/prijimacky-z-matematiky-pro-ss-nanecisto