Školská rada

Předsedkyně:
Mgr. Šárka Flašíková

Členové:
Mgr. Petra Bergmannová
David Janoušek
Nikola Merhautová
Hana Moravcová
Ing. Linda Vojkůvková

Zápis z jednání školské rady dne 25. 10. 2023

Zápis z jednání školské rady dne 19. 6. 2023

 

Souhrnný zápis o volbách do školské rady 2023

Oznámení – kandidátní listina do školské rady 2023

Oznámení volby do školské rady 2023

Dne 3. 4. 2023 se uskutečnily volby do školské rady. Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků bylo odevzdáno 395 platných hlasovacích lístků. Do školské rady byli zvoleni David Janoušek s 222 hlasy a Nikola Merhautová se 161 hlasy.

Za pedagogické pracovníky školy byly zvoleny obě současné členky školské rady Mgr. Šárka Flašíková a Mgr. Petra Bergmannová. Voleb se zúčastnilo 66 pedagogických pracovníků.

Čeština