V době třídních schůzek jsou ve škole přítomni všichni učitelé včetně vedení školy.

Třídním schůzkám předcházejí pedagogické rady, které hodnotí práci studentů za první, resp. třetí čtvrtletí školního roku.

Rodiče našich studentů dostávají informace o průběžných výsledcích prostřednictvím Bakalářů.

O výsledcích se mohou rodiče informovat nejen na třídních schůzkách, ale i kdykoliv po domluvě s vyučujícím.