Obor vzdělání:           72 – 41 – M/01 informační služby

Délka studia:              4 roky

Ukončení:                   maturitní zkouška

Absolvent nového školního vzdělávacího programu mediální komunikace ovládá základní principy, postupy a problémová místa komunikace s veřejností a médii, umí zpracovávat plány a projekty informování, vyhodnocovat názory veřejnosti. Dovede navrhnout firemní komunikační strategii. Je obeznámen s mediální analýzou, dovede získávat informace o zpracovávané problematice a vypracovat informační výstupy.

Mezi důležité odborné předměty patří tvorba a design informačních systémů a základy programování informačních systémů. V předmětu tvorba a design informačních systémů se studenti učí připravit grafiku pro vlastní informační systém v různých grafických editorech. Náplní předmětu programování informačních systémů je seznámit studenty se základy programování, tak aby byli schopni vytvořit a efektivně používat jednoduchý informační systém.

Je připraven pro výkon odborného pracovníka vztahů s veřejností, odborného pracovníka informačních center a archivů. Může samostatně působit v tiskových a komunikačních útvarech firem a institucí, v médiích, v agenturách zkoumajících působení médií, v marketingových a reklamních společnostech, v marketingových a reklamních útvarech firem, v mezinárodních a správních institucích, v politických, zájmových a dalších organizacích.

Učební plán

Čeština