Obor vzdělání:           68-43-M/01 veřejnosprávní činnost

Délka studia:             4 roky

Ukončení:                  maturitní zkouška

Vzdělávací program je koncipován tak, aby po jeho absolvování byl žák připraven pro administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů, notářů, v orgánech státní správy a samosprávy vykonávajících správu sociální a správu na úseku katastru nemovitostí a v realitních kancelářích.

K základním předmětům patří právo a právní praktikum. V předmětu právo se studenti seznamují s naším právním řádem, učí se orientovat v právním systému, pracovat s právními normami a prameny. Důraz se klade na právo procesní a s ním související administrativní agendu. Řízení administrativní agendy a zhotovování dílčích právních písemností je náplní předmětu právní praktikum.

Absolvent získá v průběhu studia široké profesionální znalosti v oblastech, které budou při jeho praxi nezbytné. Studium vytváří dobré předpoklady k dalšímu vzdělávání na vyšších odborných školách a vysokých školách právního a sociálního zaměření.

Učební plán

Čeština