Projekty ESF

Program OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání
Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ II
Výzva č.: 02_018_66
Název projektu: Vzdělávání pedagogů na SOŠ pro administrativu EU II
Č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_066/0012948

Cíl projektu: Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na osobnostní a jazykový rozvoj a prostřednictvím podpory vzájemného setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy z různých škol.

Program OP VVV – Operační program výzkum, věda, vzdělávání
Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I
Výzva č.: 02_016_42
Název projektu: Vzdělávání pedagogů na SOŠ pro administrativu EU
Č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0006172

Cíl projektu: Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prostřednictvím podpory vzájemného setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy.

Program OP PPR – Operační program Praha – pól růstu
Projekt: Inkluze a multikulturní vzdělávání
Výzva č.: 28
Název projektu: Multikulturalita na SOŠ pro administrativu EU
Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001254

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, na projektovou výuku ve třídách a na komunitní a osvětová setkání. V rámci projektu budou realizovány zahraniční stáže v partnerských školách.