Vážené studentky, vážení studenti, 

v případě, že bude zahájena rotační výuka na středních školách, první týden zahájí prezenční výuku všech 8 tříd prvních ročníků a z druhých ročníků třídy vzdělávacího programu právní administrativa. Další týden se budou prezenční výuky účastnit ostatní třídy druhých ročníků a všechny třídy třetích ročníků. Sledujte webové stránky a sociální sítě školy.

Těšíme se na Vás!

Roman Liška, ředitel