Schola Pragensis 2020 online

Vážení uchazeči,

25. ročník veletrhu Schola Pragensis 2020 se z epidemiologických důvodů nebude moci uskutečnit prezenčním způsobem. Přesto však jubilejní 25. ročník proběhne, avšak pouze v prostředí internetu. Konání veletrhu online se plánujeme ve stejném termínu, jako byl plánovaný „živý“ veletrh v Kongresovém centru Praha – ve dnech 26. až 28. listopadu 2020. Sledujte stránky https://prahaskolska.cz/schola-pragensis/.

Děkujeme za přízeň!