Metodické kurzy a stínování


Metodické kurzy a stínování

Výzva 2017
Název projektu: Metodické kurzy a stínování
Projekt č. 2017-1-CZ01-KA101-034787
Doba projektu: 09/2017 – 10/2018 (13 měsíců)
Plánováno 6 mobilit – realizováno 7 mobilit v oblasti metodických a jazykových kurzů a stínování

Partneři projektu:
BBS Rotenburg – Berufsbildende Schulen Rotenburg;  Německo /Dolní Sasko – 3 mobility stínování
Alcashine Empowerment Center, Lda; Portugalsko – kurz kódování a robotiky
EC English Language Dublin, Irsko – 3 týdenní jazykový kurz
International House Trust Ltd, Velká Británie – metodický kurz Business English 
The English Language Centre, Eastbourne;
Velká Británie – 3 týdenní jazykový kurz

Cílem projektu bylo získat znalosti v oblasti managementu školy o modelu řízení kvality EFQM a poznatky z oblasti integrace zahraničních žáků do vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti došlo ke zvýšení metodologických kompetencí pedagogických pracovníků z oboru mediální komunikace v oblasti kódování a robotiky a ke získání nových zkušeností pro tvorbu a implementaci metodických materiálů do výuky anglického odborného jazyka. Realizací projektu bylo také dosaženo zvýšení jazykové vybavenosti vedoucích pracovníků školy.

Čeština