Testování od 22. listopadu

Vážení kolegové a žáci,

od pondělí 22. listopadu bude každý první den v týdnu probíhat screeningové testování na COVID 19. Testování nepodstupují žáci a zaměstnanci, kteří jsou očkovaní, nebo doloží, že prodělali COVID-19 v posledních 180 dnech, nebo se prokáží negativním testem (Ag max 24 hodin starý, PCR max 72 hodin starý).

Pokyny:
Testování již neprovádí učitelé ve třídách, místo toho bude zajištěno pověřenými zaměstnanci v přednáškovém sále.


Všechny osoby, jichž se týká testování (včetně osob, které již absolvovaly test mimo školu) vstupují do areálu školy boční brankou pod okny kanceláře ředitele a pokračují do konferenčního sálu. Zde podstoupí test na COVID-19, případně se prokáží doneseným potvrzením negativního testu. Tento pokyn platí i pro žáky, kteří se opozdí, nebo začínají výuku jinou, než první vyučovací hodinu. Testování bude probíhat od 7:00 do 11:30.

Prosíme třídní učitele, aby své žáky o testování informovali a zdůraznili jim, že je třeba dostavit se na test nejméně 20 minut před začátkem nejbližší vyučovací hodiny.

Žáci s negativním výsledkem pokračují na výuku, žáci s pozitivním testem se za doprovodu pověřené osoby neprodleně odeberou do izolační místnosti na domově mládeže, kde obdrží další pokyny.

Zaměstnanci a žáci, kteří se odmítnou otestovat a nesplňují jiné schválené podmínky bezinfekčnosti, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor.

Děkujeme za spolupráci

Tým SKOLAEUPRAHA