OP PPR – výzva 28


Program OP PPR – Operační program Praha – pól růstu

Program OP PPR – Operační program Praha – pól růstu
Projekt: Inkluze a multikulturní vzdělávání
Výzva č.: 28
Název projektu: Multikulturalita na SOŠ pro administrativu EU
Č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001254

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, na projektovou výuku ve třídách a na komunitní a osvětová setkání. V rámci projektu budou realizovány zahraniční stáže v partnerských školách.

Čeština