První ročníky zahájí školní rok ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 9:00. Žáci se sejdou před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé – ti budou označení štítkem své třídy. Počítáme s tím, že program prvních ročníků skončí cca v 11:00.

Ostatní ročníky zahájí školní rok třídnickou hodinou dle aktuálního suplování v bakalářích.

Výdej obědu bude 1. 9. 2022 probíhat v čase 11:00 – 13:00. 

Těšíme se na Vás.

SKOLAEUPRAHA

Čeština