Výběrové řízení na zahraniční praxe

V letošním roce jsme získali grant z programu Erasmus+ na realizaci krátkodobých a dlouhodobých stáží.
Bližší informace o stážích do Irska, Německa, Francie, Malty a Španělska získáte zde.

Přihlásit se mohou žáci 3. ročníků a zájemci podávají pouze jednu přihlášku. 

Přihláška má editovatelný formát PDF.  Pro vyplnění si přihlášku nejprve stáhněte do svého počítače. Je potřeba mít nainstalovaný program Adobe Reader DC, který je volně dostupný. Přihlášku vyplňujte pouze v tomto programu. Po uložení – soubor pojmenujte svým jménem + třída.

Přihláška – odkaz zde.

Termín pro podání přihlášky je 5. 11. 2021 do 16,00. 

Způsob odevzdání přihlášek:
a) na email slečny Lucie Hegerové: l.hegerova@skolaeupraha.cz (předmět emailu: Přihláška – zahraniční praxe )
b) osobně na recepci školy.

Nedílnou součástí přihlášky je vyplnění následujícího excelového formuláře zde.

O výsledku, zda budete pozváni na výběrové řízení, budete informováni emailem do 26. 11. 2021.
Prosíme, nenechávejte odevzdání přihlášek na poslední chvíli.

Termíny výběrových řízení na krátkodobé i dlouhodobé stáže budou upřesněny po odevzdání přihlášek.

Čeština