Výběrové řízení na zahraniční praxe

V letošním roce jsme získali grant z programu Erasmus+ na realizaci krátkodobých a dlouhodobých stáží.
Bližší informace o stážích do Francie, Německa, Španělska a na Maltu naleznete zde.
Přihlásit se mohou žáci 3. ročníků a zájemci podávají pouze jednu přihlášku. 

Přihláška je v formě dotazníku ve Forms – odkaz  https://forms.office.com/r/GcszJCmEbZ.

Termín pro podání přihlášky je do pátku 21. října do 9:00.

O výsledku, zda budete pozváni na výběrové řízení, budete informováni emailem do 31. 10. 2022.

 Výběrové řízení se bude konat 3. a 4. 11. 2022 (čtvrtek + pátek). Přesný rozpis bude upřesněn.

Prosíme, nenechávejte odevzdání přihlášek na poslední chvíli. Termíny výběrových řízení na krátkodobé i dlouhodobé stáže budou upřesněny po odevzdání přihlášek.

V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Petra Bílá – p.bila@skolaeupraha.cz

Čeština