Výběrové řízení na zahraniční praxe

V letošním roce jsme získali grant z programu Erasmus+ na realizaci krátkodobých a dlouhodobých stáží.
Bližší informace o stážích do Francie, Německa, Belgie, Španělska a na Maltu naleznete zde.
Přihlásit se mohou žáci 3. ročníků a zájemci podávají pouze jednu přihlášku.  

Přihláška je v formě dotazníku ve Forms
odkaz  https://forms.office.com/e/kq0PFQX9Dx.

Termín pro podání přihlášky je do pátku 20. října do 10:00.

O výsledku, zda budete pozváni na výběrové řízení, budete informováni emailem do 1.11. 2023.

Výběrové řízení se bude konat 2. a 3. 11. 2023 (čtvrtek + pátek). Přesný rozpis bude upřesněn.

Prosíme, nenechávejte odevzdání přihlášek na poslední chvíli.

V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Petra Bílá – p.bila@skolaeupraha.cz

Čeština