Zahraniční praxe

Naše škola se od roku 2012 zapojila do evropského programu celoživotního vzdělávání, který od roku 2014 převzal pod názvem ERASMUS+ Dům zahraniční spolupráce (DZS). Jedná se vzdělávací program Evropské unie, který byl schválen na období 2014-2020 a který podporuje  mobilitu žáků a pracovníků ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě.

Naše škola se zapojila do projektů, které podporují odborné vzdělávání a díky těmto projektům mohou vybraní studenti 3. a i 4. ročníku absolvovat svou povinnou odbornou praxi nebo dlouhodobou stáž v zahraničí. Cílem těchto projektů je nejen zlepšení jazykové vybavenosti studentů, ale především prohloubení odborných znalostí a seznámení se s jinými pracovními podmínkami a kulturou dané země.

Stáže jsou hrazeny z grantových prostředků Evropské komise.  Absolventi stáží obdrží „Europass Mobility“, který je mezinárodním dokladem o vykonané praxi a je uznávaným dokladem na evropském pracovním trhu. V rámci projektu také využíváme systém ECVET (Evropský systém pro uznávání kvalifikace v odborném vzdělávání).

V současné době mají studenti možnost ucházet se o odborné stáže v Německu, Francii, ve Španělsku a na Maltě.

Další informace Vám poskytne koordinátor zahraničních praxí Mgr. Petra Bílá.

Čeština