Během posledních let se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s partnerskou školou BBS Rotenburg (Berufsbildende Schulen Rotenburg) v německém Rotenburgu (Dolní Sasko).

Díky této spolupráci a díky Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže TANDEM mohou naši žáci absolvovat zahraniční praxi na různých administrativních pozicích úřadů, institucí a neziskových organizací města Rotenburg.

Čeština