Zkouška nanečisto (mock test) 10.2.2021

Potřebujete jazykovou zkoušku k maturitě nebo Vás jen zajímá,jak byste zkoušku zvládli?

AKCENT IH Prague nabízí veřejný termín mock testu pro cambridgeské zkoušky v úrovni B1 Preliminary, B2 First a C1 Advanced..
Přijďte si vyzkoušet, jak zkouška probíhá a jak jste na ni připraveni

Mock test obsahuje:

všechny části zkoušky povinné pro danou úroveň, včetně části speaking
vyhodnocení všech částí zkoušky
zpětnou vazbu od lektora (silná/slabá místa)

Termín písemné části: 10.2.2021
Čas: 8:00 – cca 12:00 – písemné části zkoušky
Speaking a vyhodnocení zkoušky proběhne individuálně dle dohody v následujících 2 týdnech

Místo:

AKCENT IH Prague, Bítovská 3-5, Praha 4

Cena a platba:

550 Kč
(Uhraďte do 10.2.2021 na účet 883388001/5500, v.s. příjmení účastníka)

Přihlášky:

Přihlásit se můžete do 4.2.2021
prostřednictvím on-line formuláře na našich stránkách www.akcent.cz/prostudenty/zkoušky z angličtiny

POZOR!

Před přihlášením vypracujte vstupní test na našich stránkách www.akcent.cz/prostudenty/testy/angličtina
Podle výsledku testu budete zařazeni do příslušné úrovně mock testu.