Europass

Dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce pro čtvrté ročníky nyní ke stažení zdarma.

  • Vysvědčení v AJ, NJ, FJ a ČJ, deklaruje získané kompetence ve studovaném oboru v evropském formátu.
  • Na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Informační služby

Čeština