Jméno
Funkce / pozice
Telefon
Pracoviště
E-mail
Marcela Němcová, DiS. referentka správy majetku,
účetní
281 012 702 Š1.2 m.nemcova@skolaeupraha.cz
Hykyšová Martina hospodářka školy 281 012 729 Š2.3 m.hykysova@skolaeupraha.cz
Křížová Martina sekretariát 281 012 711 Š1.6 m.krizova@skolaeupraha.cz
Polanská Michaela účetní, pokladní školy 281 012 702 Š1.2 m.polanska@skolaeupraha.cz
Linková Marcela hlavní účetní 281 012 705 Š1.4 m.linkova@skolaeupraha.cz
Zuzana Dandová mzdová účetní, personalistka 281 012 701 B11D z.dandova@skolaeupraha.cz
Háva Radek admin IT 281 012 723 Š3.7 r.hava@skolaeupraha.cz
Novák Jan admin IT 281 012 723 Š3.7 j.novak@skolaeupraha.cz
Vilím Jindřich údržba 281 012 761 C103
Babets Viktoriia recepce 281 012 713 recepce@skolaeupraha.cz
Jiřina Mrkvičková projektový pracovník 281 012 716 j.mrkvickova@skolaeupraha.cz
Dubanevych Mariya recepce 281 012 713 recepce@skolaeupraha.cz

 

Jméno
Funkce / pozice
Telefon
Pracoviště
E-mail
Marcela Němcová, DiS. referentka správy majetku,
účetní
281 012 702 Š1.2 m.nemcova@skolaeupraha.cz
Hykyšová Martina hospodářka školy 281 012 729 Š2.3 m.hykysova@skolaeupraha.cz
Křížová Martina sekretariát 281 012 711 Š1.6 m.krizova@skolaeupraha.cz
Polanská Michaela účetní, pokladní školy 281 012 702 Š1.2 m.polanska@skolaeupraha.cz
Linková Marcela hlavní účetní 281 012 705 Š1.4 m.linkova@skolaeupraha.cz
Zuzana Dandová mzdová účetní, personalistka 281 012 701 B11D z.dandova@skolaeupraha.cz
Háva Radek admin IT 281 012 723 Š3.7 r.hava@skolaeupraha.cz
Novák Jan admin IT 281 012 723 Š3.7 j.novak@skolaeupraha.cz
Vilím Jindřich údržba 281 012 761 C103
Babets Viktoriia recepce 281 012 713 recepce@skolaeupraha.cz
Jiřina Mrkvičková projektový pracovník 281 012 716 j.mrkvickova@skolaeupraha.cz
Dubanevych Mariya recepce 281 012 713 recepce@skolaeupraha.cz

 

Čeština