Maturitní zkoušky

Podrobnosti profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24 pro jednotlivé vzdělávací programy:

Písemné práce:
ČJ 22. 4. 2024 zahájení 8:00
druhé cizí jazyky 22. 4. 2024 zahájení 12:30
AJ – 29. 4. 2024 zahájení 8:00

Praktické maturitní zkoušky:
23. 4. 2024 – A4A, P4A, M4A
24. 4. 2024 – A4B, P4B, M4A
25. 4. 2024 – A4C, R4A
26. 4. 2024 – B4A

Ústní maturitní zkoušky:
A4A 23. 5. – 29. 5. 2024
A4B 20. 5. – 24. 5. 2024
A4C 16. 5. – 22. 5. 2024
B4A 16. 5. – 22. 5. 2024
M4A 27. 5. – 31. 5. 2024
P4A 16. 5. – 22. 5. 2024
P4B 27. 5. – 31. 5. 2024
R4A 27. 5. – 31. 5. 2024

Jmenování maturitních komisí pro zkušební období jaro 2024

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek 2023/2024

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2023/2024 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2024.

Informace MŠMT k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky naleznete zde.

Vzor žádosti o nahrazení PMZ z cizího jazyka

Další informace k maturitním zkouškám naleznete zde.

Seznam děl k maturitní zkoušce pro maturitní zkoušky v roce 2024 naleznete zde.

Předávání maturitního vysvědčení 

3. 6. 2024
15:00 – 16:00 – A4B, A4C
16:00 –  17:00 – P4A, B4A

5. 6. 2024
15:00 – 16:00 – A4A, R4A
16:00 – 17:00 – P4B, M4A

Čeština