Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky jarní období 2021

Aktuální informace k maturitním zkouškám naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Přihláška k maturitní zkoušce 2021
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Praktické maturitní zkoušky:

6. 4. 2021   A4A, P4A, M4A
7. 4. 2021   A4B, P4B, M4A
8. 4. 2021   A4C, R4A
Úpravy konání praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky:
3. 5. – 14. 5. 2021

Termíny ústních zkoušek společné a profilové části maturitních zkoušek:

17. 5. – 4. 6. 2021

Seznam děl k maturitní zkoušce pro maturitní zkoušky v roce 2021 naleznete zde.

Podrobnosti profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé vzdělávací programy ve školním roce 2020/21 pro jednotlivé vzdělávací programy:

Právní administrativa
Provoz diplomatických služeb
Mediální komunikace
Řízení lidských zdrojů

Žákům je umožněno nahrazení jedné povinné a jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 31. března 2021. V případě, že žák nahradil zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky certifikovanou zkouškou, uvádí se na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška není součástí hodnocení výsledného prospěchu.

Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021