Maturitní zkoušky

Podrobnosti profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/24 pro jednotlivé vzdělávací programy:

Termín maturitních zkoušek jaro 2023

Písemné práce:

21. 4. 2023 – AJ
24. 4. 2023 ČJ + druhé cizí jazyky

Praktické maturitní zkoušky:

25. 4. 2023 – A4A, P4A, M4A
26. 4. 2023 – A4B, P4B, M4A
27. 4. 2023 – R4A, B4A

Ústní maturitní zkoušky:

16. 5. 2023 – 19. 5. 2023 – B4A, M4A, P4B, R4A
22. 5. 2023 – 26. 5. 2023 – A4A, A4B, P4A

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka. Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2023.

Informace MŠMT k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky naleznete zde.

Vzor žádosti o nahrazení PMZ z cizího jazyka

Další informace k maturitním zkouškám naleznete zde.

Seznam děl k maturitní zkoušce pro maturitní zkoušky v roce 2023 naleznete zde.

Čeština