Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky jarní období 2021

Aktuální informace k maturitním zkouškám naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Přihláška k maturitní zkoušce 2021
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Uzavření klasifikace čtvrtých ročníků:
14. 5. 2021

Praktické maturitní zkoušky:
17. 5. 2021   A4A, A4B, P4A, P4B, M4A
18. 5.  2021  A4C, R4A, M4A

Úpravy konání praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v řádném termínu:
24. 5. – 26. 5. 2021
Výsledky didaktických testů: 7. 6. 2021

Mimořádný termín didaktických zkoušek:
7. – 9. 7. 2021
Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény v souvislosti s tímto onemocněním.

Termíny ústních zkoušek:
1. 6. – 4. 6.  2021 třídy A4A, A4C, P4A a R4A
7. 6. – 11. 6. 2021 třídy A4B, M4A, P4B

Maturitní komise jaro 2021

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky, neúspěšný výsledek u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období je posunuto na období od 1. června do 23. července 2021. Praktické zkoušky lze konat až do 27. srpna 2021.

Žák do 30. 4. 2021:

  • písemně sdělí řediteli školy, že se rozhodl konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka
  • odevzdá žákovský seznam četby (pokud se rozhodl konat ústní zkoušku z českého jazyka)
  • může podat žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou.

Podrobnosti profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé vzdělávací programy ve školním roce 2020/21 pro jednotlivé vzdělávací programy:

Právní administrativa
Provoz diplomatických služeb
Mediální komunikace
Řízení lidských zdrojů

Seznam děl k maturitní zkoušce pro maturitní zkoušky v roce 2021 naleznete zde.

Žákům je umožněno nahrazení jedné povinné a jedné nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 30. dubna 2021. V případě, že žák nahradil zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky certifikovanou zkouškou, uvádí se na vysvědčení u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška není součástí hodnocení výsledného prospěchu.

Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021