Obor vzdělání:            63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Délka studia:              4 roky

Ukončení:                   maturitní zkouška

Vzdělávací program umožní žákům orientaci v moderní koncepci personalistiky. Absolvent získá znalosti z oblasti personálního marketingu, personalistiky a managementu, ovládá problematiku řízení talentů, vytváření efektivních týmů a pojetí pracovních rolí. V rámci učební praxe se žák prostřednictvím fiktivní firmy seznámí s problémy formování personální politiky a personální strategie, jejímž cílem jsou spokojení, kvalifikovaní a výkonní zaměstnanci, kteří se ztotožňují s cíli firmy a přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Absolvent najde uplatnění na všech stupních personálního řízení jako manažer a specialista v oblasti řízení lidských zdrojů ve výrobních i nevýrobních institucích, na úřadech práce apod.

Učební plán

Čeština